Önkéntességről

 

 

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmilag végeznek személyes akaratból anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár, az önkéntes munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadószervezet életében. Az önkéntes segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.


Miben segít az Önkéntes Mobilpont az önkénteseknek?

Önkéntessé nem csak az Önkéntes Mobilponton keresztül lehet válni, a pont azonban hátteret ad, hogy könnyebben és szervezett formában lehessen ezt megtenni. Segít a tevékenység és a szervezet kiválasztásában, valamint az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos kérdésekre is választ ad. Központi elérhetőségünk: 25/407-684


Ki lehet önkéntes?

"Önkéntes lehet bármely cselekvőképes, korlátozottan cselekvőképes vagy 10. életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy." (lásd: Önkéntes törvény 4.§)
Az Önkéntes Pont vár mindenkit, akik szabadidejükkel, energiájukkal és tapasztalataikkal szívesen segítenék civil szervezetek és intézmények munkáját önkéntes tevékenység formájában.

Milyen fogadószervezeteknél lehet önkénteskedni?

Az állami-önkormányzati szervek, illetve a közhasznú szervezetek és az egyházak alaptevékenységükhöz kötődően foglalkoztathatnak önkéntest.

Profitorientált szervezetek, személyek (pl. szociális, egészségügyi vállalkozás) önkéntest csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bizonyos ezekhez kapcsolódó többletszolgáltatások (pl. hospice, iskolai tábor) érdekében foglalkoztathatnak.

Az önkéntesek, az élet számos területén megtalálhatóak, azonban továbbra is számos olyan terület van, ahol egyáltalán nem, vagy csak alig találkozhatunk velük.

Az önkéntesség a társadalmi aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, mely fejlesztésére minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közösségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben jelen van az elmagányosodás. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek, önkormányzatok vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú távú, programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, szükség van a tudatos fejlesztésre.

 

Mit nevezünk Önkéntes tevékenységnek?

Nem minősül a törvény szerint önkéntes tevékenységnek:

­   Az önkéntes véradás

­   Az önkéntes tűzoltói tevékenysége

­   Polgári természetőri tevékenység

­   A nem fogadó szervezeteknél és személyeknél végzett más vagy mások javára végzett ellenszolgáltatás nélküli önkéntes tevékenységet

­   Ha az önkéntes tevékenységet a személy maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi

­   Ha tevékenysége jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul

­   A felek úgy állapodnak meg, hogy az önkéntes tevékenységet más jogviszony alapján végzik (polgári jogi jogviszonyban, közhasznú társaság tagjaként, társadalmi szervezet tagjaként, alapítvány közalapítvány kezelő szervének tagjaként vagy egyházi személyként végzi)

 

Önkéntes tevékenységnek minősül

­   Helyi önkormányzat, ezek társulása ill. települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladati körében

­   Kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében

­   Költségvetési szerv az alaptevékenysége körében

­   Magyarországi székhelyű közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében

­   Magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében

­   Jogszabályban meghatározott közszolgáltatási, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, közművelődési intézmény

­   A nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében végzett tevékenység.

 

Az önkéntes ponton az álláskereső képzettsége valamint szándéka szerinti önkéntes munkát szervezünk regisztrált fogadó szervezeteknél vagy szervezetünknél, így biztosítjuk számára a jogosultsági idő megszerzését. Az álláskereső teendője csupán annyi, hogy önkéntesként regisztrál a központi irodánkban, és regisztrációjakor jelzi, hogy FHT-ra való jogosultság megszerzéséhez igazolást kér.

 

Milyen tevékenységeket lehet önkéntesként végezni?

FIGYELEM! Az alább felsorolt önkéntes tevékenységek csak ízelítők, az Önkéntes Pont adatbázisában található lehetőségekről személyesen, az irodánkban tudunk tájékoztatást nyújtani!

-        pályázatírás, figyelés

-        sérült gyermek részére, játszóház, táborok szervezésében és lebonyolításában való segédkezés

-        adománygyűjtés, adományosztás

-        fogyatékkal élők számára szabadidős foglakozások megszervezése

-        számítógépes adminisztratív munka

-        plakát és szórólap tervezése, terjesztése

-        irodai számítógépek karbantartása

-        idős emberek látogatása, beszélgetés, bevásárlás nekik

-        honlap szerkesztés, frissítés, karbantartás

-        bölcsőde, óvoda, iskola, napközi udvarának, kertjének rendbetétele

-        felolvasás vakok és gyengén látók számára

-        állatmenhelyen kutyákkal, macskákkal foglalkozás

-        gyermekek átmeneti otthonában szabadidős, sport tevékenységek szervezése, lebonyolítása

 

Hogyan lehet önkéntessé válni?

1. LÉPÉS: Amikor megérik benned az elhatározás, hogy önkénteskedni szeretnél, két lehetőséged van:

-        ha van konkrét elképzelésed, hogy hol szeretnél önkénteskedni, akkor keresd fel a „HÍD „Dunaújváros és Környéke Egyesület Mobilpont Munkatársát!

-        ha viszont nem tudod pontosan, hogy hol is szeretnél önkénteskedni, akkor keresd fel telefonon, e-mail-ben vagy akár személyesen is irodánkat.(2400 Dunaújváros Vasmű út 41.III.emelet)! Amennyiben telefonon, vagy e-mail-ben keresel meg minket, időpontot egyeztetünk Veled egy személyes találkozásra az irodánkban.

2. LÉPÉS: A találkozásunk során a következő adataidat felvesszük az adatbázisunkba:

-        név,

-        cím,

-        telefonszám,

-        elérhetőségek

-        jelenlegi

-        iskola/munkahely végzettség,

-        szakirány

-        érdeklődési kör

-        esetleges eddigi önkéntes tapasztalatok

 

3. LÉPÉS: A már az adatbázisunkban lévő szervezetek közül kiválaszthatod azt a szervezetet/intézményt, akiknél a leírás alapján szívesen önkénteskednél, illetve ha szükséges, akkor a munkatársunk tanácsaival segít a választásban.

4. LÉPÉS: Megadjuk Neked a kiválasztott szervezet adatait, kapcsolattartójának nevét, elérhetőségét.

 

5. LÉPÉS: Ezután keresd fel a szervezetet. A találkozás során a szervezet kapcsolattartójával, Önkéntes Mobilpontjával részletesen megbeszélitek a végzendő feladatokat, egyeztetitek az elvárásaitokat.

 

6. LÉPÉS: A találkozás alkalmával rákérdezhetnek arra, hogy miért jelentkeztél hozzájuk, illetve ők is ekkor mondják el, hogy mit várnak el Tőled.

 

7. LÉPÉS: Egy-egy szervezet szokott az önkéntesével szerződést kötni, amely számodra is biztosíték arra, hogy csak a kijelölt feladatok ellátást várhatják el tőled.

 

8. LÉPÉS: Ezután bevezetnek a szervezet életébe, megismerkedhetsz a munkatársakkal, a többi önkéntessel.

 

9. LÉPÉS: Megkezdheted az önkéntes tevékenységet!

 

Idővel megváltozhatnak az életkörülményeid, amely jelentheti azt is, hogy egy időre nem tudod már ellátni a vállalt önkéntes tevékenységeket. Természetesen az önkéntes tevékenységek megszakítása, megváltoztatása lehetséges, de mindenképp időben jelezd a szervezet számára!